Disclaimer – Supstart.nl, onderdeel van STAPS.cloud

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van M. Staps, h.o.d.n. STAPS.cloud, hierna: STAPS.cloud. STAPS.cloud is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85772526 en is gevestigd aan de van Berkumstraat 12 (5014MC) te Tilburg.

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. STAPS.cloud behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. STAPS.cloud aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van STAPS.cloud voor zover deze niet aan derden toebehoren.

SupStart
Logo